Інвестиційні цінності

Інвестиційні цінності (англ. investment paper) – акції, вкладення в які з погляду ефективності довготермінових капіталовкладень є найдоцільнішими.
Інвестиційні цінності