Інвестиційний портфель

Інвестиційний портфель – сукупність цінних паперів, які купує банк з метою вкладення капіталу в прибуткові об’єкти. І. п. складається з власних інвестицій і вторинних ліквідних резервів – ліквідних активів у формі державних цінних паперів.
Інвестиційний портфель