Інвестиційний сертифікат

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який випускає виключно інвестиційний фонд або інвестиційна компанія і який дає його власнику право на одержання доходу у вигляді дивідендів. І. с. є засобом, за допомогою якого здійснюється діяльність із спільного інвестування. I. с. можуть бути іменними та на пред’явника; вони повинні мати визначені законодавством реквізити. Номінальна вартість I. с. має дорівнювати номінальній вартості акції, яка належить засновникам інвестиційного фонду або інвестиційної компанії, якщо вони створені у формі акціонерного товариства.
Інвестиційний сертифікат