Інвестиції фінансові

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Інвестиції фінансові – вкладення у фінансові інструменти, тобто в акції, облігації й інші цінні папери, випущені приватними компаніями або державою, а також в об’єкти тезаврації, банківські депозити.
Інвестиції фінансові