Інвестиції прямі іноземні

Інвестиції прямі іноземні – довготермінові вкладення в економіку іншої країни, які дають можливість придбати власність на відповідні об’єкти або здійснювати контроль над ними. Найважливішою ознакою І. п. і. є те, що на їх основі виникають тривалі економічні зв’язки між підприємствами, за яких інвестор може контролювати прийняття рішень підприємством, у яке вкладено його кошти.
Інвестиції прямі іноземні - Економічний словник


Інвестиції прямі іноземні