Інвестиції реальні

Інвестиції реальні – 1) вартісний обсяг інвестиційних товарів у ринкових цінах базисного періоду, що відображає зміни їх реального обсягу; 2) довготермінові інвестиції в галузі матеріального виробництва.
Інвестиції реальні