Інвестиції у виробничі активи

Інвестиції у виробничі активи – вкладення в основні фонди, запаси матеріальних оборотних засобів, цінності.
Інвестиції у виробничі активи