Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 15

Тема уроку. Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

Цілі уроку: закріпити навички й уміння складати іонні рівняння в розчинах електролітів; розвивати навички проведення хімічного експерименту на прикладі реакцій у розчинах електролітів.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: лабораторна робота, тренувальні вправи.

Обладнання: таблиця розчинності, лабораторне устаткування й хімічні реактиви.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього

завдання.

Актуалізація опорних знань

Учні записують підібрані ними пари електролітів по ланцюжку, наступні складають іонне рівняння і пропонують своє завдання.

Фронтально з’ясовуємо, у яких реакціях виконуються умови незворотного протікання реакцій, виправляємо помилки й коригуємо відповіді.

Лабораторний дослід 2. Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду

Виконати експеримент і записати в іонній формі рівняння реакцій.

Завдання. Здійсніть реакцію між речовинами, запишіть рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах:

1) AgNО3 + NaCl  Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

class=""/>

(Згадуємо, що це якісна реакція на іони Cl-.)

2) BaCl2 + Na2SО4  Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

(Якісна реакція на іони SО42-)

Лабораторний дослід 3. Реакція обміну в розчинах електролітів з виділенням газу

3) Na2CО3 + HCl  Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

(Якісна реакція на іони CО32-)

Лабораторний дослід 4. Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води

4) NaОH + H2SО4  Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

5) Ca(ОH)2 + HCl  Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

ІІІ. Творче застосування знань, умінь і навичок (практика на прикладах)

Ми провели експеримент.

Завдання 1

Запишіть рівняння:

 Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

Чим відрізняються ці три рівняння?

Що в них загального?

 Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

Завдання 2

Аналогічно сутність досліду 3 описується рівнянням:

 Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

Використовуючи таблицю розчинності, підберіть вихідні речовини для здійснення цієї реакції та доведіть правильність обраних речовин іонним рівнянням.

Завдання 3

Підберіть вихідні речовини для здійснення реакцій (самостійна робота під контролем учителя).

Варіант І

 Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

Варіант ІІ

 Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

Варіант ІІІ

 Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь

Запропонуйте кілька реакцій за іонним рівнянням.

IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи, підготуватися до практичної роботи № 2.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Іонні рівняння. Складання іонних рівнянь - Плани-конспекти уроків по хімії