Іонний зв’язок

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

Іонний зв’язок

Утворення іонного зв’язку

Іонний зв’язок за механізмом утворення нагадує ковалентний, але має принципову відмінність: у речовинах з іонним зв’язком атоми жорстко не з’єднуються один з одним, а просто притягуються електростатичними взаємодіями.

Атоми лужних металів, наприклад Натрію, у хімічних реакціях легко віддають валентні електрони й перетворюються в іони з електронною конфігурацією інертного газу:

 Іонний звязок

Атоми галогенів – типові неметалічні елементи – у хімічних реакціях приймають електрони й перетворюються в іони з електронною конфігурацією найближчого інертного газу:

 Іонний звязок

При взаємодії двох атомів, один з яких віддає електрон, а інший його приймає, електрон переходить від одного атома до іншого. Атом, що віддав електрон, перетворюється на позитивно заряджений іон (катіон), а атом, що прийняв електрон,- на негативно заряджений іон (аніон).

Між цими різнойменно зарядженими іонами виникає електростатичне притягування, сила якого залежить від зарядів іонів та їхніх радіусів.

Хімічний зв’язок, що виникає в результаті притягування протилежно заряджених іонів, називається іонним.

Критерій утворення

іонного зв’язку

Утворення іонного зв’язку можна також розглядати й з точки зору утворення спільної електронної пари:

 Іонний звязок

Але атоми Натрію й Хлору суттєво відрізняються за електронегативністю й атом Хлору настільки сильніше притягує спільну електронну пару, що вона повністю переходить до нього, а атому Натрію вже не належить. Таким чином, електрон, що перебував на зовнішньому рівні атома Натрію, утворює спільну електронну пару й переходить у повну власність атома Хлору. Атом Натрію втрачає один електрон і перетворюється на іон, а атом Хлору, навпаки, здобуває один електрон і також перетворюється на іон, але з протилежним зарядом.

Іонний зв’язок можна розглядати як граничний випадок ковалентного полярного зв’язку, коли спільна електронна пара повністю перейшла до одного з атомів. Іонний зв’язок утворюється між атомами елементів з великою різницею між їхніми значеннями електронегативностей, зазвичай між атомами типових металічних і неметалічних елементів. Умовно вважають, що зв’язок є іонним, якщо різниця електронегативностей двох елементів перевищує 2. Якщо ж різниця між електронегативностями елементів менша, аніж 2, то зв’язок вважають ковалентним полярним.

Іонний зв’язок характерний для основних оксидів, лугів та солей.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ланцюг живлення в осінньому лісі
Іонний зв’язок