Іонний зв’язок

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

Іонний зв’язок

Утворення іонного зв’язку

Іонний зв’язок за механізмом утворення нагадує ковалентний, але має принципову відмінність: у речовинах з іонним зв’язком атоми жорстко не з’єднуються один з одним, а просто притягуються електростатичними взаємодіями.

Атоми лужних металів, наприклад Натрію, у хімічних реакціях легко віддають валентні електрони й перетворюються в іони з електронною

конфігурацією інертного газу:

 Іонний звязок

Атоми галогенів – типові неметалічні елементи – у хімічних реакціях приймають електрони й перетворюються в іони з електронною конфігурацією найближчого інертного газу:

 Іонний звязок

При взаємодії двох атомів, один з яких віддає електрон, а інший його приймає, електрон переходить від одного атома до іншого. Атом, що віддав електрон, перетворюється на позитивно заряджений іон (катіон), а атом, що прийняв електрон,- на негативно заряджений іон (аніон).

Між цими різнойменно зарядженими іонами виникає електростатичне

притягування, сила якого залежить від зарядів іонів та їхніх радіусів.

Хімічний зв’язок, що виникає в результаті притягування протилежно заряджених іонів, називається іонним.

Критерій утворення іонного зв’язку

Утворення іонного зв’язку можна також розглядати й з точки зору утворення спільної електронної пари:

 Іонний звязок

Але атоми Натрію й Хлору суттєво відрізняються за електронегативністю й атом Хлору настільки сильніше притягує спільну електронну пару, що вона повністю переходить до нього, а атому Натрію вже не належить. Таким чином, електрон, що перебував на зовнішньому рівні атома Натрію, утворює спільну електронну пару й переходить у повну власність атома Хлору. Атом Натрію втрачає один електрон і перетворюється на іон, а атом Хлору, навпаки, здобуває один електрон і також перетворюється на іон, але з протилежним зарядом.

Іонний зв’язок можна розглядати як граничний випадок ковалентного полярного зв’язку, коли спільна електронна пара повністю перейшла до одного з атомів. Іонний зв’язок утворюється між атомами елементів з великою різницею між їхніми значеннями електронегативностей, зазвичай між атомами типових металічних і неметалічних елементів. Умовно вважають, що зв’язок є іонним, якщо різниця електронегативностей двох елементів перевищує 2. Якщо ж різниця між електронегативностями елементів менша, аніж 2, то зв’язок вважають ковалентним полярним.

Іонний зв’язок характерний для основних оксидів, лугів та солей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Іонний зв’язок - Довідник з хімії


Іонний зв’язок