Історичне і логічне

Історичне і логічне – взаємопов’язані елементи й способи діалектичного методу дослідження й відображення історичного розвитку дійсності, що передбачають пізнання конкретних умов розвитку економічних явищ і процесів, самої економічної системи в їх історичній послідовності (від простих і абстрактних категорій до складніших і конкретніших з одночасним наповненням законів і категорій новим змістом), з одного боку, та обгрунтуванням нових – з іншого, і логічне пізнання економічної системи, окремих її елементів у період досягнення

повної зрілості найбільш розвинених форм. Взаємозв’язок І. і л. полягає в тому, що логічне – це водночас й історичне, але очищене (звільнене) від випадковостей, що заважають, гальмують безперервний розвиток по висхідній. Основою логічного завжди є історичне, надаючи першому (логічному) визначеність абстрактної категорії. Логічний спосіб розкриває систему законів розвитку й функціонування капіталістичного способу виробництва, виділяє найважливіші підсистеми, їх елементи і взаємозв’язок між ними.
Проте методологічно некоректно, досліджуючи економічну систему капіталізму, розглядати категорії у тій послідовності, в якій вони історично відігравали вирішальну роль. їх слід розглядати відповідно до внутрішньої структури цієї системи.
Історичне і логічне