Історичний жанр

Розділ VI. Історичний жанр та його різновиди

 Історичний жанр

Тема 26. Історичний жанр

Історичні сюжети Й образи розкриваються у творах графіки, живопису, скульптури. Історичний жанр тісно пов’язаний із міфологічним, релігійним і батальним жанрами.

Якщо художник прагне зобразити певні події в історії людства, показати значення в них окремих історичних осіб, тоді він звертається до історичного жанру. Характерним для творів на історичні теми є відтворення одягу персонажів, предметного середовища, притаманних певній

добі та країнам.

– Схарактеризуйте деталі художніх творів, за якими можна впізнати історичну добу.

 Історичний жанр

Микола Реріх. Ярослав Мудрий (фрагмент)

 Історичний жанр

Еммануїл Мисько. Погруддя королю Данилу Галицькому

Шедеври жанру. Дієго Веласкес. “Здача Бреди”

“Здача Бреди” – один з най відоміших живописних творів історичного жанру. У ньому зображено події червня 1625 року, а саме – сценупередання губернатором ключів від голландського міста Бреди головнокомандувачу іспанськими військами після багатомісячної облоги фортеці. Тому саме

ключі є центром симетричної композиції картини.

За розмірами – це найбільше полотно художника. Інша назва _ картини – “Списи”, зумовлена тим, що майже третину полотна займають списи, які символізують дух перемоги іспанського війська. У цій роботі митець уперше зумів створити протилежні за характером образи військових: розгублених голландців і самовпевнених іспанців. Деякі дослідники вважають, що праворуч від коня художник зобразив самого себе.

– Схарактеризуйте головних героїв картини (пози, жести, вирази облич). Опишіть персонажів на передньому і дальньому планах, порівняйте одяг військових – голландців та іспанців.

 Історичний жанр

Дієго Веласкес. Здача Бреди (Списи)

Для багатофігурної сюжетної композиції в живописі художники спочатку створюють до неї ескізи. Тут митці не лише уточнюють характерні риси образів, ай шукають варіанти композиції, рівновагу світлих і темних плям.

Історичний жанр – зображення історичних подій в образотворчому мистецтві.

– Роздивіться картину Іллі Рєпіна та ескіз композиції до неї. Порівняйте ці твори: що змінилося в композиції, у характеристиці образів?

 Історичний жанр

 Історичний жанр

Ілля Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану

Портрет митця. Тарас Шевченко

Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) – геніальний український поет і художник. Народився в с. Моринцях Звенигородського повіту Київської губернії (зараз Черкаська обл.) у сім’ї кріпаків. З дитинства захоплювався малюванням, складанням віршів. Юнаком приїхав до Петербурга, разом з поміщиком П. Енгельгардтом. Тут він зустрів земляка – художника І. Сошенка та познайомився з відомими діячами культури, які доклали зусиль, щоб викупити його з кріпацтва.

У 24-річному віці Тарас вступив до Петербурзької академії мистецтв, де навчався у класі видатного російського живописця Карла Брюллова. Зависокі успіхи в навчанні був нагороджений медалями. У 1860 р. Академією мистецтв було присвоєно Тарасу Шевченкові звання академіка гравюри.

Подорожуючи Україною, Т. Шевченко замальовував пам’ятки архітектури, пов’язані з історичними подіями: “Богданова церква. в Суботові” (батьківщина гетьмана Богдана Хмельницького), “Видубицький монастир”, збудований сином київського князя Ярослава Мудрого – Всеволодом, “Покровська січова церква”, що на Катеринославщині, “Вознесенський собор у Переяславі”.

 Історичний жанр

Автопортрет

 Історичний жанр

Тарас Шевченко. Богданова церква в Суботові

 Історичний жанр

Тарас Шевченко. Вознесенський собор у Переяславі

У картинах історичного жанру Т. Шевченко створював детальні сюжетні композиції, спираючись на їхні описи в історичних працях.

Так, у картині “Смерть Богдана Хмельницького” з документальною точністю зображено драматичний момент української історії – передання Богданом Хмельницьким гетьманських клейнодів синові Юрію.

Т. Шевченко був першим художником, який звернувся до ілюстрування повісті М. Гоголя “Тарас Бульба”. Події, що зображені в цьому творі, також пов’язані з історією України.

– Роздивіться композицію, зображених персонажів. Яке значення світлих і темних плям у встановленні композиційної рівноваги?

 Історичний жанр

Тарас Шевченко. Смерть Богдана Хмельницького

 Історичний жанр

Тарас Шевченко. Тарас Бульба із синами (ілюстрація до повісті М. Гоголя)

Ілюстрація виконана в одному кольорі. Такий живопис називають монохромним. Він створюється в техніці гризайль.

Зображення, намальовані в цій техніці, різняться лише за тоном і виконуються тушшю або аквареллю: чорною фарбою або коричневою (сепією).

Т. Шевченко часто використовував сепію у своїй творчості.

Секрети художніх матеріалів і технік. Сепія

Сепія – художній матеріал; акварельна фарба, глина з домішками пігменту, отриманого з молюска каракатиці (сепії); художня техніка, що використовує відтінки коричневого кольору.

Сепія набула поширення серед європейських художників у середині XVIII ст. Використовується переважно в акварелі для малювання пером і пензлем. Під час малювання сепією застосовується “розмивка” – прийом роботи пензлем з додаванням значної кількості води, що надає складні різноманітні живописні ефекти.

Практичне завдання

Створіть композицію на історичну тему в техніці гризайль на основі коричневого кольору (сепія).

Поради

На ескізі визначте, що в композиції буде головним, які персонажі стануть її центром. Щоб привернути увагу до зображених історичних діячів, застосуйте контраст світла і тіні. Добирайте різні відтінки коричневого кольору на палітрі, щоб передати об’єм і простір.

Запитання і завдання

1. У яких видах мистецтва поширений історичний жанр?

2. Назвіть виражальні можливості техніки гризайль.

Самостійна робота для допитливих

1. Дізнайтеся, які твори T. Шевченка виконані в техніці гризайль. Визначте їх жанр.

2. Проаналізуйте ілюстрації до літературних творів на історичну тему, які вивчаються в школі.

Монохромний живопис – живопис, виконаний в одному кольорі.

Гризайль – живопис, виконаний тональними градаціями одного кольору (найчастіше сепією або сірим); художня техніка.

Тон – різний ступінь темності кольору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Історичний жанр - Мистецтво


Історичний жанр