ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ – РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Історія розвитку життя ділиться на окремі проміжки – ери і періоди. Кожен період характеризується зміною флори і фауни, що супроводжувалися більш-менш великими ароморфозами: вихід організмів на сушу, поява покритонасінних рослин, птахів і ссавців. Кожен ароморфоз відбувався витісненням більш давніх груп організмів.

Історія розвитку органічного світу подана у геохронологічній таблиці.

Таблиця

Геохронологічна

історія Земли

Тривалість,

Млн. років, період

Клімат (глобальні геологічні зміни)

Розвиток органічного світу

Світ рослин

Світ тварин

Архейська ера, 900 млн. років

Активна вулканічна діяльність. Анаеробні умови життя на мілководді

Виникнення життя на Землі. Поява перших клітин – початок біологічної еволюції. Сліди життя незначні. Виявлено залишки анаеробних автотрофних попередників синьо-зелених (ціаней), зелених водоростей, бактерій.

Перші етоматоліти

Протерозойська ера (ера раннього життя), 2000 млн. років

Поверхня планети являла собою голу пустиню. Часті зледеніння, активне утворення осадових порід

Поширення переважно одноклітинних

Водоростей

Виникли всі типи безхребетних тварин. Особливо поширені найпростіші кишковопорожнинні, губки, предки трилобітів, голкошкірих і, можливо, перші представники хордових – безчерепні

Палеозойська ера, – 790-810 млн. років

Кембрійський,

80±20

Зледеніння змінюється помірно вологим, потім сухим кліматом

Дивергентна еволюція водоростей, виникнення багатоклітинних форм

Розквіт морських безхребетних, особливо трилобітів. Поява організмів з мінералізованим скелетом

Ордовицький,490

Більша частина суші зайнята морем, гороутворення

Виняткова різноманітність водоростей

Поява перших хребетних – безчерепних, панування трилобітів, голкошкірих

Силурійський,

35

Спочатку сухий, потім вологий, гороутворення, перші коралові рифи

В кінці періоду – вихід рослин на сушу – поява псилофітів (риніофітів)

Бурхливий розвиток коралів і трилобітів. Давні риби – акантоди і перші наземні тварини-скорпіони; вимирають деякі групи коралів

Девонський,

55

Зміна сухих і дощових сезонів, зледеніння на території сучасних Південної Африки і Америки

Розвиток, потім вимирання псилофітів, виникнення основних груп спорових рослин, примітивних голонасінних.

Виникнення грибів

Поява риб усіх відомих систематичних груп. Вимирання значної кількості безхребетних і більшості безчерепних. На суші павуки, скорпіони, перші хребетні – стегоцефали

Кам’яно-вугільний

(карбон),

65±10

Поширення лісових боліт. Рівномірно вологий клімат змінюється в кінці посушливим

На суші – ліси з переважанням спорових рослин, поява перших хвойних. У болотах нагромаджується велика кількість рослинних залишків

Поширення форамініфер, коралів, молюсків. Розквіт земноводних, поява перших рептилій – котилозаврів, літаючих комах, легеневих молюсків, скорочення чисельності трилобітів

Пермський,

50±10

Різка зональність клімату, завершення горотворчих процесів карбону

Зникнення лісів карбону за рахунок вимирання деревовидних папоротей, хвощів і плаунів. Поширення хвойних у Північній півкулі

Швидкий розвиток рептилій, виникнення звіроподібних ящурів, вимирання трилобітів і скорочення кількості рядів інших безхребетних і хребетних

Мезозойська ера (средней жизни), 165 млн. років

Тріасовий,

30-40

Послаблення кліматичної зональності. Початок руху материків

Поширення папоротеподібних. Вимирають насінні папороті

Починається вік динозаврів; з’являються черепахи, крокодили та ін. Виникнення перших ссавців, справжніх кісткових риб

Юрський,

60

Спочатку вологий клімат змінюється посушливим на екваторі

Широко поширені папороті і голонасінні, з’являється добре виражена боатніко – географічна зональність

В океані виникають головоногі, голкошкірі. Панування плазунів всюди, у кінці періоду – археоптерикси

Крейдяний,

70

Похолодання клімату, збільшення площі. Світового океану

Скорочується чисельність папоротей, голонасінних, поява перших покритонасінних рослин

Поява справжніх птахів, нижчих ссавців, розквіт комах, вимирання великих рептилій

Кайнозойська ера (нового життя), – – 67 млн. років

Палеогеновий (нижньотретинний), 41+2

Неогеновий (верхньотретинний), 23

Інтенсивне гороутворення. Рух материків, відокрмелюються Каспійське, Чорне, Середземне моря

Встановлюється рівномірний теплий клімат

Панування

Покритонасінних рослин, склад флори близький до сучасного, в кінці періоду з’являються тундра і тайга. Зберігається значна кількість груп, що виникли у Крейдяному періоді

Широка дивергенція птахів. Розквіт комах. Визначаються центри розвитку рослин і тварин в південній Америці. На суші: хвостаті і безхвості амфібії, крокодили, ящірки, змії і черепахи. Поширюються кісткові риби, що займають прісноводні водойми і моря, вимирають головоногі молюски, на суші усі класи хребетних, з’являються примати

Антропогеновий,

1,5-2

Неодноразові зміни потеплінь і похолодань. Великі зледеніння в середніх широтах Північної півкуль

Рослинний світ набуває сучасного вигляду, формуються існуючі нині угруповання

Поява і розвиток людини. Тваринний світ набуває сучасного характеру


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ – РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ - Довідник з біології


ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ – РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ