Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 2. ОБОРОННІ БОЇ В УКРАЇНІ 941-1949 рр. ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ 4. Оборонні

Розділ 1 ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ § 7. ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ – Роздивіться пам’ятки. – Уявіть, що вам потрібно підготувати музейну експозицію.

Розділ 4 ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ ДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ § 43. РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА 5 – СЕРЕДИНИ 3 СТ. ДО Н. Е. Яке

ТЕМА 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ §14. Італія 1. Проголошення республіки. Упродовж Другої світової війни Італія втратила третину національного багатства. П’ята частина промислових підприємств, 60 %

Розділ ІІІ Європейське суспільство і Держави в X – XV ст. & 18. Священна Римська імперія 1. ОТТОН І ВЕЛИКИЙ І УТВОРЕННЯ СВЯЩЕННОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991) § 23. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИКИ “ПЕРЕБУДОВИ” 1. Причини та початок “перебудови”. Друга половина 1980-х

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 р. – початок 1950-х років) § 8. ЗАХІДНА УКРАЇНА В ПОВОЄННІ РОКИ 3. Боротьба ОУН та УПА.

ЄВРОПА ВІЗАНТІЯ АРАБСЬКИЙ СВІТ § 12. Європа ІХ – ХІ ст. походи норманів 1. Нормани Скандинавський півострів завдовжки майже 2000 км – найбільший у Європі.

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 32. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 3. Основні тенденції розвитку науки. Українська наука – потужний комплекс науково-дослідних інститутів,

СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ § 17. Центральна та Східна Європа 5. Середньовічна Польща. Велике князівство Литовське Слов’янські племінні союзи, з яких постала Польська держава, займали

ТЕМА 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ §13. Німеччина 1. Розкол Німеччини на ФРН і НДР. Німеччина як суверенна держава перестала існувати 8 травня 1945 р. Між

РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ § 8. Церква в другій половині XI – XVст. 2. Чернечі ордени Важливу роль у зміцненні католицької церковної організації

ТЕМА 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ §11. Велика Британія 5. Українсько-британські відносини. Дипломатичні відносини між Україною та Великою Британією встановлені в 1992 р. У 1995-1996 pp.

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ § 28. Закінчення “холодної війни” (друга половина 80-х – 90-і роки XX ст.) 3. Нове політичне мислення. Розрядка міжнародної напруженості в

ЄВРОПА ВІЗАНТІЯ АРАБСЬКИЙ СВІТ § 11. Арабський халіфат 3. Мухаммед і виникнення ісламу У V-VI ст. серед населення Аравії спостерігається прагнення подолати племінну роздробленість і

ЄВРОПА ВІЗАНТІЯ АРАБСЬКИЙ СВІТ § 11. Арабський халіфат 6. Культура арабського світу Культуру країн, які входили до складу халіфату, переважно називають арабською. Це не зовсім

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991) § 24. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В 1985-1991 Pp . 2. Рівень життя населення. Рівень життя людей

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 34. РЕЛІГІЙНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 2.Розкол в українському православ’ї. Набуття Україною незалежності спричинило виникнення в

РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ § 9. Середньовічна культура Західної Європи 9. Ранній гуманізм і Відродження У XIV ст. в культурному житті багатих італійських

Розділ 3 ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ § 33. РОЗКВІТ АФІНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ – Роздивіться ілюстрацію. Чому на афінських монетах зображено сову? –

ЄВРОПА ВІЗАНТІЯ АРАБСЬКИЙ СВІТ § 10. Візантійська імперія 4. Візантія у XII-XV ст. Зовнішньополітичні невдачі посилили внутрішні смути у Візантійській імперії. У ході боротьби за

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х – початок 1980-х років) § 22. ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ 2. Форми діяльності дисидентів. Опозиціонери-дисиденти відрізнялися

Розділ 2 ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДАВНЬОГО СХОДУ Творцями перших цивілізацій на Землі стали народи, які заселяли долини великих річок – Нілу, Євфрату, Тигру, Інду, Хуанхе. Ці території

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ § 1. Народження середньовічної Європи 4. Франкська держава Каролінгів Після смерті Піпіна Герістальськош між його синами розпочалися чвари, у

ЄВРОПА ВІЗАНТІЯ АРАБСЬКИЙ СВІТ § 13. Франція 3. Народні повстання Управління Францією тимчасово перейшло до старшого сина Іоанна II Доброго дофіна Карла. Він вирішив запровадити

Тема 2. США ТА КАНАДА У 1945 Р. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. § 7. США в 60-90-х роках XX ст. 2. “Рейганоміка”. 4 листопада

ТЕМА 6. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. § 24. Індія 3. Розвиток Індії

РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ § 8. Церква в другій половині XI – XVст. 4. Церква в XIV – XV Ст. На початку XIV

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 4. АНТИНАЦИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ 3. Діяльність ОУН та УПА. Напередодні Другої

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х – початок 1980-х років) § 21. КУЛЬТУРА В СЕРЕДИНІ 1960-х – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991) § 25. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В 1985-1991 Pp . 1. Гласність і лібералізація. Провідним гаслом політики

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ § 28. Закінчення “холодної війни” (друга половина 80-х – 90-і роки XX ст.) 2.Радянсько-американські угоди. Першим внеском в оздоровлення міжнародної ситуації

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ § 4. Держава в середньовічній Європі 2. Феодальна роздробленість За правління Каролінгів державна система стала більш складною і розгалуженою,

ТЕМА 6. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. § 25. Країни Африки та Близького

Тема 3. ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х – середина 1960-х років) § 14. “ВІДЛИГА” В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 1. Посилення зросійщення. Перетворення, що відбувались

ІНДІЯ КИТАЙ § 20. Індія 2. Касти й общини Ще в давнину в Індії відбувся поділ суспільства на чотири варни (стани). Це брахмани (жерці), кшатрії

Розділ І Перші середньовічні держави & 7. Практичне заняття. Вплив Візантії, імперії Карла Великого, Арабського Халіфату на становлення середньовічної Європи Поява перших імперій Середньовіччя пов’язана,

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ § 27. Виникнення та розгортання “холодної війни” в 40-80-х роках XX ст. 1. Початок “холодної війни”. Після закінчення Другої світової війни

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 р. – початок 1950-х років) § 7. УКРАЇНА В ПІСЛЯВОЄННІЙ ВІДБУДОВІ 4. Відбудова народного господарства. Величезні руйнування,

ЄВРОПА ВІЗАНТІЯ АРАБСЬКИЙ СВІТ § 14. Англосаксонські королівства 2. Англія та вікінги У 60-х роках IX ст. вікінги, переважно данці, перейшли від піратських набігів до

Розділ IV Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя 21. Вплив церкви ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПІ Обговоріть у класі, чому роль церкви в Середньовіччі вважається

ТЕМА 6. РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. § 22. Японія 1. Повоєнне реформування

Розділ І Перші середньовічні держави & 5. Візантійська імперія 1. НАРОДЖЕННЯ ВІЗАНТІЇ Обговоріть у класі, що ви вже знаєте про Візантію. Коротко запишіть цю інформацію

Розділ ІІІ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ Тема 3. ДОБА ЕЛЛІНІЗМУ Еллінізм – період в історії країн Східного Середземномор’я, Передньої ” та Центральної Азії (від завоювань Александра

Розділ І Перші середньовічні держави & 6. Арабський світ 1. ВПЛИВ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ АРАВІЇ НА СПОСІБ ЖИТТЯ її НАСЕЛЕННЯ Як природні умови Аравійського півострова впливали

ТЕМА 8. РОЗВИТОК НАУКИ ТА КУЛЬУРИ (1945 р. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) § 31. Образотворче мистецтво, музика, театр, кіно, архітектура, фізична культура та спорт 3.

Розділ 3 ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ § 28. ДАВНЬОГРЕЦЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ПОЕМАМИ ГОМЕРА. ВИНИКНЕННЯ ГРЕЦЬКИХ ПОЛІСІВ – Роздивіться зображення на давньогрецьких посудинах

Розділ 3 ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ § 37. ПІДКОРЕННЯ ГРЕЦІЇ МАКЕДОНІЄЮ – Роздивіться ілюстрацію. Поміркуйте, які переваги надавала фаланга македонській піхоті.

Розділ IV ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ ТЕМА 2. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ § 50. ЯК І КОЛИ РОЗПОЧАВСЯ ПЕРІОД ІМПЕРІЇ 1. ДІЯННЯ ДРУГОГО ТРІУМВІРАТУ Чим закінчилося правління Другого

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 32. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 5. Надбання українського мистецтва. Незважаючи на мізерне фінансування з боку держави, українське

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 6. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПЕРІОД ВІЙНИ 6. Культура в роки війни. Освіта. Вторгнення

ТЕМА 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ §10. Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи в другій половині XX – на початку XXI ст. 1. “План

Тема 3. ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х – середина 1960-х років) § 12. СПРОБА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ 2. Розвиток промисловості. Незважаючи на

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 33. УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 4. Екологічні проблеми на початку XXI ст. Використання застарілих технологій, зношеного обладнання

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 2. ОБОРОННІ БОЇ В УКРАЇНІ 941-1949 рр. ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ 1. Початок

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО ТЕМИ 6 “Україна в умовах незалежності” У ході розбудови Української держави чітко визначилися три гілки влади. Верховна

Розділ IV ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ Тема 1. СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ § 43. ЯК ВИНИК РИМ 1. ВПЛИВ ПРИРОДНО – ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ

ТЕМА 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. -ПОЧАТОК ХХІ СТ) §18. Країни Центральної та Східної Європи після Другої світової війни 3.Кризові явища 1950-1970-х

Розділ ІІІ Європейське суспільство і Держави в X – XV ст. Горе від своїх більше, ніж горе від чужих. Альфред І Великий (871-899), король англосаксонського

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 6. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПЕРІОД ВІЙНИ 4. Героїзм українського народу. Перемога над нацизмом,

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 4. АНТИНАЦИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ 1.Форми і течії руху Опору. Колабораціонізм1. Нацистський

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ §2. Воєнні дії в 1941-1942 Pp . 1.План “Барбаросса”. Увечері 18 грудня 1940 р. А.

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 4. АНТИНАЦИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ 5. Діяльність ОУН та УПА в 1943-1944

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ §1 Початок Другої світової війни (1939 р. – червень 1941 р.) 4. Радянсько-фінська війна. Фінляндія

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ § 3. Середньовічне європейське суспільство 2. Три стани середньовічного суспільства У XI ст. середньовічні богослови Герард Камбрезійський (він же

Розділ ІІІ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ* ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ § 29. ЯК РОЗВИВАЛАСЯ ГРЕЦІЯ У VIII-VI ст. до н. е. 1. ВІДРОДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО

Тема 2. США ТА КАНАДА У 1945 Р. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. § 9 . Канада 2. Проблема провінції Квебек. У внутрішньополітичному житті Канади

ІНДІЯ КИТАЙ § 21. Китай 4. Суспільство і державне управління Китайське суспільство складалося із: 1) спадкової аристократії; 2) чиновників; 3) вільних селян і ремісників, тобто

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 30. ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1990-х років – НА ПОЧАТКУ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 3. Здійснення аграрної реформи. Нагальна

ТЕМА 1 Україна НА ПОЧАТКУ ХХ ст. §4.Російська революція 1905-1907 рр. в Україні В Україні застрайкували робітники сотень підприємств Катеринослава, Харкова, Києва, Миколаєва. В Одесі

Тема 3. ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х – середина 1960-х років) § 12. СПРОБА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ 1. Зміни в управлінні господарством.

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 6. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПЕРІОД ВІЙНИ 3. Завершення Великої Вітчизняної війни. Таку назву

Розділ IV ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ ТЕМА 2. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ § 56-57. Практичне заняття. ЩО МОЖНА ДІЗНАТИСЯ З ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПРО ГОСПОДАРСЬКЕ ТА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ І

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 34. РЕЛІГІЙНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 3.Релігійні конфесії в сучасній Україні. Сучасне релігійне життя в Україні

Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 р. – початок 1950-х років) § 8. ЗАХІДНА УКРАЇНА В ПОВОЄННІ РОКИ 5. Операція “Вісла”. Трагічна доля

ТЕМА 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1945 р. -ПОЧАТОК ХХІ СТ) §18. Країни Центральної та Східної Європи після Другої світової війни 1. Установлення прорадянських

ТЕМА 3 УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (березень 1917 – початок 1918 р.) § 15. ІІ Універсал 1. Угода Центральної Ради і Тимчасового уряду. 2. Виступ полуботківців та

Тема 3. ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х – середина 1960-х років) § 11. ПЕРШІ КРОКИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 2. Реабілітація політичних в’язнів. Непослідовність

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ §5. Середньовічні міста Західної Європи 6. Городянин – людина нового типу Товарне виробництво та неуцтво – речі несумісні. На

Розділ IV Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя & 24. Архітектура і мистецтво 1. ЯКЕ МІСЦЕ ПОСІДАЛИ ХРАМИ В ЖИТТІ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЛЮДЕЙ Ознайомтеся з наведеними

ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ § 32. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності 4. Демографічна проблема. Нині у світі щосекунди народжується 21

Розділ 3 ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ Давню Грецію вважають колискою європейської – цивілізації. До територій поширення грецької цивілізації належали південна частина Балканського півострова, острови Егейського та

Розділ 2 Середньовічний світ Західної Європи & 9. Середньовічне європейське суспільство 1. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ НОВОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА Установіть і випишіть причини утворення станів середньовічного суспільства.

Розділ V І Середньовічний Схід & 30. Середньовічне суспільство Індії ІНДІЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В СЕРЕДНІ ВІКИ Поєднайте різні джерела знань. На основі карти (с. 210) і

ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ § 33. Шляхи подолання нинішніх проблем людства 2. Подолання глобальних проблем сучасності. Поступовий підхід до вирішення

Розділ IV ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ ТЕМА 2. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ § 51. ЯКИМ БУЛО ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РИМЛЯН 1. МІСТО РИМ У ЧАСИ ІМПЕРІЇ Про які особливості

ТЕМА 1 Україна НА ПОЧАТКУ ХХ ст. §6. Політичні зміни в Україні в 1908-1913 рр. 1. Антиукраїнська реакція. “Справа Бейліса”. 2. Українські політичні партії та

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ § 27. Виникнення та розгортання “холодної війни” в 40-80-х роках XX ст. 4. Спроби роззброєння. Договір про заборону випробувань ядерної зброї.

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 31. УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 4. Демографічні зміни. Важливою демографічною характеристикою народу є його чисельність, яка з

Тема 3. ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х – середина 1960-х років) § 12. СПРОБА ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ 5. Зміни в повсякденному житті

ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ § 32. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності 1. Актуальні проблеми людства. Науково-технічна революція, що триває протягом

ЄВРОПА ВІЗАНТІЯ АРАБСЬКИЙ СВІТ § 11. Арабський халіфат 2. Доісламські вірування арабів Арабські племена тривалий час залишалися прихильниками поганської віри і поклонялися багатьом богам. Для

ІНДІЯ КИТАЙ § 21. Китай 5. Звичаї та традиції Основою економіки середньовічного Китаю було сільське господарство, переважно – орне землеробство. Спочатку китайці вирощували пшеницю і

Розділ ІІІ ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ* ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ § 28. Практичне заняття. ЯК ДАВНЬОГРЕЦЬКА МІФОЛОГІЯ І РЕЛІГІЯ ВІДОБРАЖАЛИ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ЛЮДЕЙ Об’єднайтесь у

Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991) § 24. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ В 1985-1991 Pp . 3. Розгортання страйкового руху. Яскравою сторінкою в

Тема 3. ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х – середина 1960-х років) § 10. ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 5. Входження Кримської області до

ІНДІЯ КИТАЙ § 20. Індія 1. Імперія Гуптів 1. Покажіть на карті Індію. 2. Як впливають географічні умови на заняття населення? 3. Назвіть найдавніші міста

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 6. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПЕРІОД ВІЙНИ 1. Вигнання окупантів з України. Після короткого

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 3. ЖИТТЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В РОКИ ВІЙНИ 5. Остарбайтери’. Провал

Розділ 2 ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДАВНЬОГО СХОДУ ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ § 19. ДАВНЯ ІНДІЯ Індійська держава досягла розквіту за правління царя Ашоки в 3 ст. до

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х – початок 1980-х років) § 20. ЖИТТЯ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НАРОДУ 2. Повсякденне життя

ТЕМА 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ §15. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська “відлига” 4. Хрущовська “відлига”. Термін “відлига” означав потепління в політичному житті країни, “свіжий вітер

Розділ 4 ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ ДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ § 44. РИМСЬКА РЕСПУБЛІКА В 2 СТ. ДО Н. Е. – Роздивіться зображення

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 32. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 6. Фізична культура і спорт. Україна завжди мала добрі спортивні традиції. Так,

ТЕМА 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ §15. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська “відлига” 2. Суспільно-політичне життя. Радянські люди захистили свою батьківщину в боротьбі проти нацизму. Повертаючись

ЄВРОПА ВІЗАНТІЯ АРАБСЬКИЙ СВІТ § 15. Німеччина 5. Зміцнення територіальних князівств. Утворення Швейцарського союзу Унаслідок падіння династії Штауфенів Священна Римська імперія втратила свою колишню силу.

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 4. АНТИНАЦИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ 6. Еволюція світогляду ОУН. Спілкуючись із представниками

ТЕМА 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ § 12. Франція 3. Франція наприкінці XX – на початку XXI ст. У 1981 p., під час гострої економічної кризи,

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945) § 1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 5. Становище в Україні

ТЕМА 3 УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (березень 1917 – початок 1918 р.) §13. Лютнева демократична революція і Україна 1. Ліквідація царського режиму і початок Української революції. 2.

СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ § 19. Туреччина 1. Покажіть на карті територію Малої Азії, пригадайте, які держави в епоху Стародавнього світу були на цій території.

ТЕМА 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ §13. Німеччина 5. Українсько-німецькі відносини. Німеччина підтримує з Україною добросусідські відносини. Вона однією з перших визнала незалежність України, а 17

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ § 6. Сільськогосподарські культури в середньовічній Європі 5. Їжа та напої Їжа в період Середньовіччя була доволі одноманітною. Прості

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ §5. Середньовічні міста Західної Європи 2. Населення та зовнішній вигляд міст Склад населення середньовічного міста був надзвичайно різний. Основну

ТЕМА 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ § 16. Роки брежнєвського “застою” (1964-1985). Від “перебудови” до розпаду СРСР 2. Дисидентський1 рух. У 60-70-х роках XX ст.

Розділ V І Середньовічний Схід & 29. Життя в Піднебесній імперії 1. СЕРЕДНЬОВІЧНІ КИТАЙСЬКІ ДЕРЖАВИ Хто міг брати участь в управлінні Китаєм? На початку VII

Page 1 of 3123