Ієрархія організаційна

Ієрархія організаційна – форма побудови держави, організацій та інших соціальних інститутів на основі централізації та підпорядкування (управління, контролю, примусу тощо) нижчих, але більших за своїм складом ланок вищими, менш численними. Форма вияву І. о. – залежність індивідів нижчих ланок соціально-економічної структури від індивідів вищих ланок (звідси – певною мірою соціально-економічна нерівність), а також обмеження свободи дій останніх, необхідність пристосовуватися не лише до сформульованих в організації вимог і правил поведінки, а й до суб’єктивних якостей лідера, керівника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Ієрархія організаційна - Економічний словник


Ієрархія організаційна