Ієрархія управління

Ієрархія управління – спосіб побудови систем управління різними економічними об’єктами з визначенням правил підпорядкування нижчих елементів та ланок системи вищим. Так, на підприємстві директор уособлює перший рівень І. у., його заступник (заступники) – другий, начальники відділів – третій рівень і т. д.
Ієрархія управління