ІЗОМОРФІЗМ СИСТЕМ

Екологія – охорона природи

ІЗОМОРФІЗМ СИСТЕМ – відношення між об’єктами з однаковими, тотожними структурами. Розрізняють структ. і функц. І. с. Найчастіше цей термін використовують у системному аналізі та мат. моделюванні екосистем.
ІЗОМОРФІЗМ СИСТЕМ