КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ

Екологія – охорона природи

КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ – систематизоване зведення відомостей про землі: 1) як грунти різного типу, придатні і непридатні для культивації, будівництва та ін. форм використання; 2) як сукупність вірогідних і необхідних зведень про прир., госп. і правове положення земель. Держ. К. 3. містить дані реєстрування землекористувачів, обліку кількості і якості земель, бонітування грунтів і екон. оцінку земель. Даними держ. К. з. користуються організації з метою забезпечення якомога ефективнішого використання земель та їх охорони, планування сусп. госп-ва, розміщення і спеціалізації с. г., проведення ін. заходів, пов’язаних з використанням земель.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ - Довідник з екології


КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНИЙ