Кадри управлінські

Кадри управлінські – працівники сфер матеріального та нематеріального виробництва, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій управління виробництвом. Розрізняють три основні ланки К. у.: 1) керівники – мають право ухвалювати рішення і керують їх упровадженням у практику; 2) фахівці – здійснюють підготовку різних варіантів рішень і беруть участь в їх реалізації; 3) допоміжний персонал – займається збором інформації, підготовкою документів для керівників і фахівців. Серед К. у. на мікрорівні виокремлюють менеджерів вищої, середньої й нижчої ланок (див. Менеджер).
Кадри управлінські