Канали товаропросування

Канали товаропросування (каналы товародвижения) – способи доставлення товарів до місця продажу або споживання у визначені строки при оптимальних (мінімальних) затратах продавця.
Канали товаропросування