Канцелярія

Канцелярія – підрозділ установи або організації, працівники якого здійснюють службове листування, діловодство, оформлення поточної документації.
Канцелярія