Капітал чистий

Капітал чистий – величина активів фірми, що перевищує її поточні зобов’язання (всі заборгованості та інші пасиви компанії); використовується в бухгалтерському обліку.
Капітал чистий