Капітал додатковий

Капітал додатковий – капітал, отриманий шляхом додаткової емісії акцій або продажу акцій понад їх номінальну вартість.
Капітал додатковий