Капітал резервний

Капітал резервний – частина власного капіталу компанії, що утворюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку і використовується для збільшення основного капіталу, покриття збитків, виплати дивідендів та інших цілей.
Капітал резервний