Капіталізм державно-монополістичний

Політологічний словник

Капіталізм державно-монополістичний – посилення економічної ролі держави, її об’єднання з економічною силою монополій в один механізм з метою пристосування до потреб продуктивних сих, збагачення монополій і утримання в залежності широких верств населення. К. д.-м. виникає в результаті посилення монополізації економіки, суттєвого ускладнення господарського життя, соціально-економічної ситуації. Особливо помітний цей процес у періоди світових війн та глибоких економічних криз. К. д.-м., з одного боку, ілюструє відповідне пристосування економічної системи капіталізму до нових умов, а з другого – породжує нові проблеми: майнову нерівність, суперечність між транснаціональними корпораціями, між молодими державами. Основну суть К. д.-м. становлять: державна власність, яку монополії використовують у своїх інтересах; державне регулювання економіки; мілітаризація економіки; національні форми економічної інтеграції.

Економічний словник – довідник / За ред. С. В. Мочерного. – К., 1995.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Капіталізм державно-монополістичний - Довідник з політології


Капіталізм державно-монополістичний