Капітальне будівництво

Капітальне будівництво – галузь сфери матеріального виробництва, яка забезпечує спорудження нових об’єктів, технічне переозброєння та реконструкцію підприємств, завдяки чому здійснюється розширене відтворення основних фондів у всіх сферах народного господарства.
Капітальне будівництво