Капітальний ремонт

Капітальний ремонт – різновид будівельних робіт, який передбачає відтворення основних засобів виробництва внаслідок Грунтовного ремонту (повної заміни зношених деталей, вузлів, частин машин, будівель і споруд), реабілітацію їх техніко – економічних властивостей. Водночас з К. р. здійснюється модернізація основних фондів.
Капітальний ремонт - Економічний словник


Капітальний ремонт