Карбонатна кислота – Елементи IV групи

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.5. Елементи IV Групи

9.5.4. Карбонатна кислота

Карбонатна кислота Н2СO3 – слабка двохосновна кислота, існує в дуже розбавлених розчинах. Є слабким електролітом. Дисоціює двоступенево (II ступінь – у незначній мірі):

 Карбонатна кислота   Елементи IV групи

Добування карбонатної кислоти

Карбонатну кислоту одержують розчиненням СО2 у воді:

 Карбонатна кислота   Елементи IV групи

Солі карбонатної

кислоти

Усі карбонати – тверді речовини з йонними кристалічними гратками.

Як двохосновна карбонатна кислота утворює два ряди солей:

А) кислі солі (гідрогенкарбонати): калій гідрогенкарбонат КНСO3, кальцій гідрогенкарбонат Са(НСO3)2, алюміній гідрогенкарбонат Аl(НСO3)3; у воді розчиняються краще, ніж середні солі, NaHCO3 – малорозчинний у холодній воді;

Б) середні карбонати (СаСO3, К2СO3). Більшість їх, за винятком карбонатів лужних елементів та амонію, нерозчинні у воді.

Хімічні властивості

карбонатів

1. Карбонати розкладаються при нагріванні. Не розкладаються лише карбонати лужних металічних елементів, за винятком літій карбонату. Термічно нестійкі всі гідрогенкарбонати:

 Карбонатна кислота   Елементи IV групи

Якщо ж прожарювати гідрогенкарбонат лужного або лужноземельного металічного елемента при дуже високій температурі, то відбувається реакція:

 Карбонатна кислота   Елементи IV групи

2. Розчинні карбонати дають обмінні реакції з іншими солями:

 Карбонатна кислота   Елементи IV групи

3. Карбонати та гідрогенкарбонати розкладаються кислотами, сильнішими за карбонатну:

 Карбонатна кислота   Елементи IV групи

Ці реакції використовують для якісного виявлення карбонат-іона СО32-.

4. Середні карбонати можуть переходити в кислі солі:

 Карбонатна кислота   Елементи IV групи

5. Розчинні карбонати гідролізують:

 Карбонатна кислота   Елементи IV групи

6. Деякі карбонати розкладаються нелеткими оксидами:

 Карбонатна кислота   Елементи IV групи
Карбонатна кислота – Елементи IV групи