Карта – баланс

Карта – баланс – основна форма і метод оперативного безперервного планування матеріально-технічного забезпечення на підприємствах, у фірмах. Основними елементами К.-б. є дані про відповідні потреби продукції, наявні фонди, залишки тощо упродовж року з розбивкою за кварталами і місяцями.
Карта – баланс