Картель

Картель (від фр. cartel) – об’єднання декількох підприємств однієї галузі виробництва, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і виготовлений продукт, виробничу та комерційну самостійність, а домовляються про частку кожного у загальному обсязі виробництва, ціни, ринків збуту, обмінюються патентами на нову техніку тощо. Утворення К. призводить до підвищення цін на товари і послуги Внаслідок дії антимонопольного законодавства К. в сучасних умовах існують у формі патентних пулів, ліцензійних договорів, консорціумів по проведенню наукових розробок тощо. У США існують експортні картелі, в яких об’єднуються капітали, зайняті у різних сферах економіки. Своєрідною формою інтернаціоналізації капіталу є такі міжнародні картелі, як нафтовий, урановий та ін.
Картель