КАРТОГРАФУВАННЯ

Екологія – охорона природи

КАРТОГРАФУВАННЯ, картування – нанесення на карту (на основі різних типів зйомки, застосування будь-яких матеріалів про просторові особливості явищ тощо) контурів, які окреслюють ареали більш – менш однорідних явищ, або точок, які відображають місця зустрічі об’єктів. Наук, основи К. опрацьовує картографія. Розрізняють великомасштабне К. – масштаб 1 : 200 000 і більше (згідно з ін. джерелами – 1 : 100 000 або 1 : 300 000 і більше), середньомасштабне К. – масштаб між 1 : 200 000 (1 : 100 000 або 1 : 300 000) і 1:1 000 000 і дрібномасштабне К. – масштаб понад 1 : 1 000 000.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


КАРТОГРАФУВАННЯ - Довідник з екології


КАРТОГРАФУВАННЯ