Касова дисципліна

Касова дисципліна – дотримання підприємствами (фірмами), організаціями та установами правил виконання операцій (прихідних і витратних) з готівкою, термінів здачі її в банк тощо. Найважливішими елементами К. д. є: 1) наявність встановленого ліміту каси; 2) відповідність записів у касовій книзі про суми, отримані з банку і здані у банк, даним банку; 3) забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лімітів залишків кас, термінів і порядку здавання грошового виторгу, своєчасність повернення в банк не витрачених у визначений термін сум заробітної плати, допомог, стипендій тощо, встановлених банком норм витрачання грошей з виторгу; 4) правильність ведення касової книги і своєчасність обліку в ній надходжень і видатків готівки.
Касова дисципліна