Касова книга

Касова книга – форма відображення операцій з готівкою, їх обліку, організації, реєстрації надходжень та видатків в касі підприємства.
Касова книга