КАТАСТРОФА ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

КАТАСТРОФА ЕКОЛОГІЧНА -1) прир. аномалія (тривала посуха, тривалі дощі, масовий падіж худоби тощо), нерідко виникає внаслідок прямого чи опосередкованого впливу діяльності людини на прир. процеси; 2) аварія на техн. об’єктах (атомній електростанції, танкері тощо), що спричинює гостро негативні, несприятливі зміни середовища та, як правило, призводить до масової загибелі живих організмів і матер. збитків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


КАТАСТРОФА ЕКОЛОГІЧНА - Довідник з екології


КАТАСТРОФА ЕКОЛОГІЧНА