Казначейська емісія

Казначейська емісія – випуск в обіг казначейських білетів (нерозмінних паперових грошей) і державних цінних паперів казначейством та іншими державними фінансовими органами. В період краху золотого стандарту й пізніше банкнотна емісія здійснювалася для покриття бюджетних дефіцитів і за своїм економічним змістом не відрізнялася від К. е. За сучасних умов більшість країн світу відмовилися від випуску казначейських білетів, а К. е. обмежується випуском державних позик і казначейських векселів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Казначейська емісія - Економічний словник


Казначейська емісія