КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ПОШИРЕННЯ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Великим еволюційним надбанням кільчастих червів стала сегментованість тіла.

З підручника

&10. КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ПОШИРЕННЯ

Ключові терміни: Замкнена кровоносна система. Зябра

Пригадайте! Що таке вторинна порожнина тіла?

Поміркуйте

1. Cпіробрахус велетенський схожий на новорічну ялинку, але це не рослина, а багатощетинковий черв’як з родини Сабеліда.

2. Кальмарочерв’ях – морський багатощетинковий черв’як з дуже довгими параподіями, знайдений

у 2010 році неподалік від берегів Індонезії.

3. Паральвінела – глибоководний кільчастий черв’як, який е дуже теплолюбивою твариною. Живе в термальних джерелах на дні Тихого океану при температурі від +40 С до +50 С.

4. Австралійський пурпуровий черв’як виростає у довжину до 3 м. Має потужні щелепи й сильні м’язи, що робить його одним із найнебезпечніших хижаків океану.

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ПОШИРЕННЯ

Які ж біологічні особливості дозволяють кільчастим черв’якам ставити такі рекорди серед тваринного світу?

ЗМІСТ

Чому в кільчастих червів обмін речовин ефективніший, ніж у інших червів?

Кільчасті

черви мають ще одну прогресивну ознаку – тришаровість. Це поняття вказує на те, що їхні зародки вже мають окрім екто – й ентодерми уже мають мезодерму. Із мезодерми розвиваються органи кровоносної, видільної, статевої систем, а також – м’язи й стінки порожнини тіла.

Оскільки порожнина тіла кільчастих червів сегментована, у них сегментуються й системи органів – рухова, кровоносна, нервова, видільна, статева. І така почленованість суттєво позначається, у першу чергу, на їхньому обміні речовин.

У зв’язку з ускладненням будови та збільшенням активності у кільчастих червів уперше з’являється замкнена кровоносна система, тобто кров не виливається в порожнину тіла. Система складається зі спинної й черевної кровоносних судин, розгалуження яких у кожному сегменті дають капілярні сітки для обміну речовин. Рух крові здійснюється швидким скороченням кільцевих судин, хоча серця в них немає.

Кровоносна система забезпечує швидке транспортування речовин і газів та здійснює ефективний захист. Кров у одних видів червона, у інших зелена або безбарвна.

У кільчаків з’являються органи дихання – зябра, але їх мають лише водяні кільчасті черви. Це тонкостінні вирости тіла з густою сіткою капілярів, що можуть розташовуватись на сегментах голови, тулуба, хвоста. Але в більшості видів газообмін здійснюється через покриви сегментів тіла, залози яких виділяють слиз. Кисень потрапляє в судини, і кров розносить його по всьому організму.

Виділення здійснюється багатьма видільними трубочками (метанефридіями), що розташовані попарно в кожному сегменті тіла. Ці трубки на внутрішньому кінці мають лійки, через які збираються рідкі продукти обміну з порожнини тіла, а протилежним кінцем відкриваються назовні.

Отже, пожвавлення обміну речовин у кільчастих червів пов’язане з удосконаленням процесів транспорту речовин, дихання та виділення.

Як позначається на життєдіяльності кільчаків їхня здатність активно рухатися?

Здатність активно переміщуватися в просторі розширила перелік можливих способів живлення. Серед кільчаків є рослиноїдні, хижаки, детритофаги, які споживають органічні рештки, кровосисні види, паразити. Перетравлювання їжі відбувається в наскрізному кишечнику, у якому вже розрізняють певні відділи: рот, глотку, стравохід, середню кишку й задню кишку з анальним отвором. Тому кожний відділ кишечника виконує свою функцію ефективніше. Захоплена ротом їжа потрапляє в глотку. Навколо рота в багатьох кільчаків є щупальця, які можуть утворювати апарат для збирання органічних часток, захоплення здобичі, дихання. У хижих кільчаків у глотці розташовані сильні хітинові щелепи й зубчики, що робить цей відділ потужним знаряддям нападу й захисту. А в певних видів п’явок частина глотки й стравоходу перетворилась у мускулистий хоботок, здатний руйнувати покриви жертви. Стравохід має м’язи для проштовхування їжі в середню кишку, де відбувається перетравлювання. У рослиноїдних можуть бути воло й один або декілька шлуночків. Неперетравлені рештки збираються в задній кишці й видаляються через анальний отвір.

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ПОШИРЕННЯ

Іл. 36. 1 – серпула червоноподібна з вінком щупалець навколо рота, які є ловильним апаратом та зябрами; 2 – хітинові вусики й щелепи австралійського пурпурового черв’яка

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ПОШИРЕННЯ

Іл. 37. Неpвовa система кільчаків

Для тварин, здатних активно переміщуватись, важливе значення мають всі види чуттів зір, слух, нюх, смак, дотик. У багатьох кільчастих червів є очі, що знаходяться не лише на голові, але й на тулубі та хвості. Органи слуху добре розвинені, побудовані за принципом локаторів. Наявні також смакові рецептори та нюхові клітини, які розкидані по всьому тілі й визначають склад середовища.

Інформація від органів чуття надходить до нервової системи. У кільчаків ця система вузлового типу, але складніша, ніж у плоских та круглих червів.

Вона представлена навкологлотковим кільцем (2) із збільшеними нервовими вузлами (“головний мозок”) (1), парними нервовими стовбурами (4) й нервовими вузлами (3) та нервами (5), що відходять у кожному сегменті до різних органів. Узгодженість рухів черв’яка забезпечують нервові вузли – по два в кожному сегменті, які зливаються й утворюють черевний нервовий ланцюжок. Така будова дозволяє краще й швидше відповідати на подразнення середовища й регулювати процеси життєдіяльності.

Отже, здатність до активного руху пов’язана з живленням та удосконаленням травної системи, органів чуттів і нервової системи.

Які особливості розмноження й поширення кільчастих червів?

По-різному відбувається розмноження кільчаків. Як і в інших безхребетних, розмноження може бути нестатеве й статеве. Нестатеве розмноження властиве здебільшого для водяних червів і відбувається кількома способами. Під час впорядкованого чи невпорядкованого поділів тіло черв’яка поділяється на декілька однакових чи різних частин, кожна з яких добудовує собі передній або задній кінець. В окремих представників тіло може розпадатися на кілька фрагментів, кожен із яких стає цілим черв’яком. Цей спосіб називається фрагментацією. Отже, у таких червів добре виражена регенерація, але в п’явок ця здатність втрачена. При статевому розмноженні в кільчаків спостерігаємо як роздільностатевість, так і гермафродитизм. Після запліднення з яйця виходить личинка або з’являються маленькі черв’ячки.

Завдяки покращенню відтворення собі подібних, кільчасті черви населяють моря й прісні водойми по всій глибині, а також – вологий грунт та живі організми як середовища існування. Більшість кільчаків веде придонний спосіб життя, мешкає в прибережній смузі. Проте є й такі, що опускаються на глибину 1 000 м, а деякі – 8 000 м.

Отже, підвищення організації кільчастих червів сприяло урізноманітненню способів розмноження та розширенню місць існування.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

На малюнку зображені такі органи й частини тіла, як: ротовий отвір, глотка, стравохід, шлунок, тонка кутикула, анальний отвір, м’язи, вторинна порожнина тіла, покривний епітелій, черевний нервовий ланцюжок, черевна кровоносна судина, спинна кровоносна судина, кільцеві судини серця, сім’яники, видільні трубочки, сім’яприймальний міхурець. Визначте належність названих утворів до певних систем органів, укажіть цифру, якою вони позначені на малюнку, та стисло сформулюйте значення для організму. Наповніть таблицю.

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ПОШИРЕННЯ

Іл. 38. Будова черв’яка дощового

Таблиця 4. БУДОВА КІЛЬЧАСТОГО ЧЕРВ’ЯКА

Назва

Система органів

Позначення

Значення для організму

Біологія + Техніка

Локатор – технічний пристрій для визначення розташування об’єктів у середовищі. Ідею локатора людина запозичила у тварин. Явище радіолокації використовують дельфіни, землерийки, кажани, кити, стрижі-салангани та ін. Термолокатори є в щитомордників, у водяних мокасинових змій, у пітонів, гримучих змій. Електролокатори є в риб, наприклад, у морміруса, електричного вугра.

А який принцип дії локаторів? Як Ви думаете, у яких кільчастих червів краще розвинені органи слуху – у водних, наземних чи грунтових?

 КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ПОШИРЕННЯ

Іл. 39. Космічний локатор

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Яка кровоносна систем в кільчаків? 2. Як називаються органи дихання в багатьох кільчаків? 3. Яка особливість виділення у кільчаків? 4. Назвіть відділи кишечника кільчаків. 5. Які органи чуттів розрізняють у кільчастих червів? 6. Назвіть середовища існування кільчаків.

7-9

7. Чому в кільчастих червів обмін речовин ефективніший, ніж у інших червів? 8. Які біологічні особливості кільчастих червів зумовлені їхньою здатністю до активного переміщення? 9. Які особливості поширення й розмноження кільчастих червів?

10-12

10. На прикладі дощового черв’яка дайте характеристику біологічних особливостей кільчастих червів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ПОШИРЕННЯ - Біологія


КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХ БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ Й ПОШИРЕННЯ