Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 7

Тема уроку. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

Цілі уроку: ознайомити учнів зі способами вираження складу розчинів, поняттями “масова частка розчиненої речовини”, “концентрація”; формувати навички використання цих понять для обчислень і приготування розчинів.

Тип уроку: формування нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна бесіда, розв’язання задач.

Обладнання: таблиця розчинності, таблиці із завданнями.

ХІД

УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання.

Мотивація навчальної діяльності

Фронтальна бесіда

– Чим відрізняється розчин від механічної суміші?

– Чим відрізняється розчин від хімічної сполуки?

– Чи є склад розчину постійним?

– Які розчини називаються насиченими?

– Які розчини називаються ненасиченими?

– Які розчини називаються концентрованими?

– Які розчини називаються розведеними?

– Запропонуйте способи перетворення

насиченого розчину на ненасичений.

– Запропонуйте способи перетворення ненасиченого розчину на насичений.

– Що станеться, якщо помістити кристалик твердої речовини в ненасичений розчин?

– Що станеться, якщо помістити кристалик твердої речовини в насичений розчин?

– Що станеться, якщо помістити кристалик твердої речовини в пересичений розчин?

– Скільки кристалізаційної води міститься в 1 кг мідного купоросу CuSO4 – 7H2O?

Розв’язання

 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

– Як приготувати розчин?

– Як визначити склад розчину?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Способи вираження складу розчинів

Склад розчину кількісно виражається концентрацією, співвідношенням кількості розчиненої речовини й розчинника.

Найчастіше використовується масова частка розчиненої речовини (відсоткова концентрація), яку можна обчислити за формулою:

 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

Де m(речовини) – маса розчиненої речовини, г;

M(розчину) = m(речовини) + m(розчинника) – маса розчину, г.

Використовуючи цю формулу, можна обчислити масу речовини й розчину:

 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

Масова частка розчиненої речовини – безрозмірна величина, виражається в частках від одиниці або відсотках.

IV. Керована практика (виконання тренувальних вправ)

Задача 1

Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині, одержаному в результаті змішування 20 г цукру і 130 г води.

 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

Відповідь: 13,3 %.

Задача 2

(Самостійно за варіантами заповнюємо таблицю для самоперевірки.)

Обчисліть масову частку речовини в розчині, одержаному в результаті змішування:

Варіант

M(реч.), г

M(води), г

M(розч.), г

?, %

1

30

170

2

50

100

3

5

95

4

100

100

5

70

130

6

25

175

Задача 3

Обчисліть, яку масу натрій хлориду й води необхідно взяти для приготування 200 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 10 %.

 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів

Відповідь: 20 г NaCl, 180 г H2O.

Задача 4

(Самостійно за варіантами)

Варіант

M(реч.), г

M(води), г

M(розч.), г

?, %

1

120

5

2

200

12

3

300

7

4

150

15

5

400

25

6

200

18

V. Самостійна робота за варіантами

Варіант І

Варіант ІІ

Задача 1

Обчисліть масову частку розчиненої речовини, якщо для приготування розчину взяли

20 г калій нітрату і 140 г води.

70 г сульфатної кислоти та 110 г води.

Задача 2

Обчисліть масу солі й води, необхідні для приготування розчину

Масою 400 г з масовою часткою розчиненої речовини – 15 %.

Масою 500 г з масовою часткою роз чиненої речовини – 17 %.

VI. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, оцінює роботу учнів, проводить обговорення результатів самостійної роботи.

VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, заповнити таблицю:

Речовина

M(реч.), г

M(води), г

M(розч.), г

?, %

K2SO4

75

15

NaNO3

20

70

NaOH

50

200

H2SO4

70

98
Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів