Кінцевий продукт

Кінцевий продукт (конечный продукт) – узагальнюючий показник, що характеризує сумарний обсяг виробленої кінцевої, завершеної у виробництві, готової продукції у грошовому вигляді.
Кінцевий продукт