Клас Рептилії

Тема 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

& 23. Клас Рептилії

1. Опанування суходолу. Амфібії, які першими з чотириногих заселили суходіл, не позбулися залежності від водного середовища або вологих місць. Дещо пізніше від появи амфібій посушливі й віддалені від води ділянки суші почала освоювати інша група хребетних – рептилії, або плазуни. Пристосовуючись до життя на суходолі, вони зазнали більш істотних змін, ніж амфібії. їх важлива особливість – наземний розвиток яєць.

Як же яйця рептилій розвиваються на суходолі? Яйце рептилій істотно

відрізняється від ікринок риб і земноводних. Для розвитку зародка потрібне рідке середовище. Рептилії нібито взяли із собою в яйце частину водного середовища.

Щільні яйцеві оболонки (шкаралупа тощо) захищають яйце від висихання й ушкоджень. Тіло зародка оточене рідиною, що міститься всередині зародкових оболонок (рис. 23.1), які утворює не материнський організм, а сам зародок!

Захистити від висихання треба не тільки зародок, а й дорослу тварину. Рептилії витрачають воду найекономніше з усіх хребетних. їхні сухі та міцні покриви позбавлені шкірних залоз і вкриті роговою лускою, або щитками. Ані

спекотливе повітря, ані колючі рослини не шкодять шкірі рептилій. Щоб поновити зношений поверхневий шар шкіри, вони линяють. Найцікавіше линяють змії: вони виповзають із старої шкіри, знімаючи її “панчохою”, починаючи з голови (рис. 23.2).

2. Життя прудкої ящірки. Прудка ящірка – рептилія, яка мешкає майже по всій території України. Це рухлива істота, що живиться комахами. Знайдіть на рисунку 23.3 рогові щитки, кігті, ніздрю, око та барабанну перетинку (на задньому краї голови) ящірки!

 Клас Рептилії

Рис. 23.1. Схема (вгорі) і фотографія (унизу) яйця рептилії

 Клас Рептилії

Рис. 23.2. Линяння змії починається…

 Клас Рептилії

Рис. 23.3. Фрагмент зображення прудкої ящірки (голова та кисть)

У другій половині весни після періоду залицяння (рис. 23.4) самець і самка паруються (рис. 23.5). Самець за допомогою парувального органу вводить у статеві шляхи самки сперматозоїди. Там і відбувається злиття статевих клітин – запліднення. Під час розвитку яйця в тілі матері до нього надходять поживні речовини, необхідні для розвитку зародка. Наприкінці весни або на початку літа самка відкладає яйця та зариває їх у грунт у сухому теплому місці. З яйця вилуплюється повністю сформоване маля (рис. 23.6). Не всі рептилії відкладають яйця: є серед них і живородні.

3. Історія рептилій. Рептилії – група зі “славною” еволюційною історією (рис. 23.7). Під час освоєння суходолу вирізнилися дві групи чотириногих. Предки сучасних амфібій вийшли на суходіл раніше. Через недосконалий механізм оновлення повітря в легенях вони мали зберігати шкірне дихання й залишилися пов’язаними з водою.

Інша група оновлювала повітря в легенях завдяки рухам грудної клітини (рис. 23.8), яку утворюють пов’язані з хребтом ребра. М’язи рухають ребрами, розширюючи або стискуючи грудну клітину, і розташовані всередині неї легені то набирають повітря (вдих), то випускають його (видих). Людина також дихає завдяки рухам грудної клітини: це “спадщина” наших предків – рептилій.

Завдяки більш досконалому механізму оновлення повітря в легенях рептилії змогли відмовитися від шкірного дихання й освоїти посушливі території. У мезозойську еру рептилії панували на суходолі, у повітрі й навіть в океані (рис. 23.8). Тривалий час на зміну вимерлим видам з’являлися нові. Наприкінці мезозойської ери рептилії досконало пристосувалися до певних умов життя й утратили змогу змінюватися під час еволюції з тією швидкістю, якої вимагали зміни довкілля. Падіння на Землю великого метеорита прискорило вимирання великих рептилій, яке почалося раніше. Із багатьох груп лишилося чотири ряди: Черепахи, Дзьобоголові, Лускаті та Крокодили.

 Клас Рептилії

Рис. 23.4. Таке в них залицяння… Самець прудкої ящірки утримує самку щелепами.

 Клас Рептилії

Рис. 23.5. Парування прудких ящірок

 Клас Рептилії

Рис. 23.6. Вилуплення ящірки

 Клас Рептилії

Рис. 23.7. Рептилії зазнали небувалого розквіту під час мезозойської ери (див. форзац 2)

 Клас Рептилії

Рис. 23.8. На скелеті крокодила добре видно грудну клітину

Основні особливості рептилій – наявність на певних стадіях розвитку (звичайно, під час перебування в яйці) зародкових оболонок і суха шкіра, укрита лусками або щитками. Виникнення рептилій пов’язане з механізмом легеневого дихання завдяки рухам грудної клітини. У минулому рептилії були чисельними й відрізнялися різноманіттям видів.

Яйцеві оболонки; зародкові оболонки; грудна клітина.

1. Яка основна відмінність між розвитком амфібій і рептилій?

2. Як відбувається розмноження рептилій? Розкажіть на прикладі прудкої ящірки.

3. Чи відповідає будова кінцівок крокодила схемі будови кінцівок, зображеній на рисунку 27.5(с. 85)2

4. Учені, які вивчають еволюцію, вважають, що суха шкіра та наявність зародкових оболонок рептилій є наслідком дихання за допомогою грудної клітини. Поясніть причинний зв’язок цих ознак.

5. Що вам відомо про життя в мезозойську еру? Які групи тогочасних рептилій ви знаєте?

4. Вплив розмірів на температуру тіла. Під час життєвих процесів тепло утворюється по всьому об’єму тіла, а втрачається лише через його поверхню.

Зі збільшенням розмірів тіла відношення площі його поверхні до об’єму зменшується. Розгляньте Малюнок 23.9; у меншого куба відношення площі поверхні до об’єму дорівнює 6, а в більшого – тільки 3! Саме тому, чим більша тварина, тим легше їй підтримувати високу температуру тіла. Малим тваринам складніше розігріти тіло, а великим – охолодити. Найбільші рептилії минулого мали високу температуру тіла внаслідок своїх гігантських розмірів!

 Клас Рептилії

Рис. 23.9. Більші тіла мають меншу відносну поверхню!

Нині на Землі існує один вид рептилій, що постійно підтримує високу температуру тіла. Це шкіряста черепаха (рис. 23.10), найбільша з черепах. її довжина – майже 2,6 м, вага – до 1 т. Вона трапляється в усіх теплих морях нашої планети, але стала рідкісною через забруднення людиною океану. Звичайний поліетиленовий пакет, кинутий у воду, може вбити таку тварину, якщо вона сприйме його за медузу й проковтне. Місця, де шкірясті черепахи відкладають яйця, перебувають під міжнародною охороною. Кладки яєць збирають і вирощують в інкубаторах, а новонароджених черепашенят випускають у море.

 Клас Рептилії

Рис. 23.10. Шкіряста черепаха


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Клас Рептилії - Біологія


Клас Рептилії