КЛАС СЦИФОЇДНІ МЕДУЗИ (SCYPHOZOA) – ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA, RADIAUA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA, RADIAUA)

КЛАС СЦИФОЇДНІ МЕДУЗИ (SCYPHOZOA)

Сцифоїдні медузи (коренерот, аурелія, ціанея) зустрічаються у всіх морях. У викопному стані відомі з нижнього кембрію. Діа­метр їх коливається від декількох сантиметрів до 2 м. Тіло має форму дзвона чи парасольки і складається з ектодерми, ентодер­ми й драглистої мезоглеї та містить 98 % води. По краях зонтика знаходиться нервове кільце, на щупальцях, які у великих медуз завдовжки

до 20-30 м., – велика кількість жалких клітин. Орга­нізація сцифомедуз у порівнянні з гидроїдними складніша й по­лягає в досконалішій будові травної порожнини (наявність шлун­ку, бічних кишень і системи розгалужених каналів), у кращому розвитку нервової системи (наявність нервового кільця по краю зонтика), появі світлочутливих вічок і органів рівноваги. Рух сцифоїдних медуз здійснюється шляхом скорочення зонтика, яке забезпечують мускульні волокна.

 КЛАС СЦИФОЇДНІ МЕДУЗИ (SCYPHOZOA)   ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA, RADIAUA)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 52. Представники класів типу кишковопорожнинних: а – червоний корал

(внизу збільшений фрагмент гілки колонії); б – медуза аурелія; в – розвиток аурелії: 1 – личинка; 2 – маленький поліп; 3-5 – різні стадії розвитку (стробіляція) поліпа; 6-7 – медузи.

У більшості сцифоїдних медуз при розмноженні також спо­стерігається зміна двох поколінь – безстатевого (поліп) і статевого (медузи). При безстатевому розмноженні від верхньої частини поліпа у результаті багаторазового поперечного поділу (стробіляції) відділяються личинки сцифомедуз – ефіри. Медузи різноста­теві. Викидають яйця (через рот), з яких розвиваються планули, що перетворюються на поліпи. Існування сцифоїдних медуз у фо­рмі поліпа короткочасне.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


КЛАС СЦИФОЇДНІ МЕДУЗИ (SCYPHOZOA) – ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA, RADIAUA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) - Довідник з біології


КЛАС СЦИФОЇДНІ МЕДУЗИ (SCYPHOZOA) – ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA, RADIAUA) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)