КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВ’ЯКИ (TURBELLARIA) – ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ’ЯКИ (PLATHEMINITHES) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Довідник з біології

ТВАРИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ’ЯКИ (PLATHEMINITHES)

КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВ’ЯКИ (TURBELLARIA)

Переважаюча більшість війчастих черв’яків, або турбелярій – вільно-існуючі (головним чином хижі) тварини. Мешкають у мо­рях і прісних водах всіх широт (переважно донні форми); окремі види – паразити голкошкірих, молюсків, раковин тощо. У воло­гих тропічних лісах є наземні форми планарій. Відомо близько З тис. видів війчастих черв’яків. Мають невеликі розміри (декілька

міліметрів, рідше сантиметрів), лише деякі види досягають у до­вжину 30-60 см.

Типовий представник – біла, або молочна, планарія.

Планарії – хижаки, харчуються дрібними рачками, напада­ють навіть на равликів і личинок деяких комах.

Стінка тіла черв’яка складається зі шкірно-м’язового міш­ка. Поверхня вкрита одношаровим війчастим миготливим епіте­лієм. Під епітелієм розташовано три шари м’язових волокон: кі­льцевий, косий і подовжній. Переміщення відбувається завдяки руху війок і скороченню мускулатури. Добре розвиненим м’язо­вим органом війчастих черв’яків є глотка.

Порожнина

тіла відсутня, простір між внутрішніми органа­ми заповнений паренхімою.

Нервова система у війчастих черв’яків складається з голо­вного нервового вузла і нервових стовбурів, що відходять від ньо­го, з яких найбільшого розвитку досягають два бічних. Органи чуття представлені дотикальними клітинами, якими багата вся шкіра, однією або декількома парами світлочутливих вічок, а в деяких – органами рівноваги – статоцистами. У планарій до­бре розвинені органи хімічного чуття. Знайшовши здобич, планарія прямує до неї, висуває глотку й сильними смоктальними ру­хами рве тіло жертви.

Травна система складається з передньої та середньої кишки й починається ротом, розташованим на черевній стороні в середи­ні або в задній частині тіла.

 КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВЯКИ (TURBELLARIA)   ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВЯКИ (PLATHEMINITHES)   ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

Рис. 54. Морфологія білої планарії: а – травна і нервова системи: 1 – ротовий отвір; 2 – глотка; 3 – передня; 4 – права і 5 – ліва задня гілки кишки; 6 – нервове кільце з вузлами; 7 – нервовий стовбур; 8 – вічко; б – поперечний розріз тіла: 1 – війки; 2 – епідерміс; 3 – кільцеві м’язи; 4 – поздовжні м’язи; 5 – паренхіма; 6 – протонефридії; 7 – стінка кишки (ендодерма); 8 – сім’яник; 9 – яєчник; 10 – нервова система; 11 – спинночеревні м’язи; 12 – порожнина кишки.

Їжа потрапляє в глотку, яка має вид трубки з м’язовими стін­ками. Середня кишка складається з трьох гілок, що закінчується сліпо. Неперетравлені залишки викидаються через рот. Разом з позаклітинним велику роль відіграє внутріклітинне травлення. Видільна система представлена протонефридіями. Переважне число війкових – гермафродити. Після запліднення яйця відкла­даються у кокон, де й відбувається розвиток потомства. Регенера­ція у планарій розвинена добре. Як і кишковопорожнинні, війча­сті виникли від фагоцителоподібних предків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВ’ЯКИ (TURBELLARIA) – ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ’ЯКИ (PLATHEMINITHES) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA) - Довідник з біології


КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВ’ЯКИ (TURBELLARIA) – ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВ’ЯКИ (PLATHEMINITHES) – ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)