Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії. Хто був справжнім творцем економічної науки?

Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії. Хто був справжнім творцем економічної науки?

Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії у період мануфактурного капіталізму і промислового перевороту (друга половина XVIII ст.). Англія тієї доби в економічному відношенні вже була найрозвинутішою країною світу. Тут ринкові відносини досягли більшої зрілості, ніж деінде. Рушійною силою підприємницької економіки стали підприємці

(буржуазія), які намагалися досягти панівного становища і в суспільному житті. Відчувалась суспільна потреба в теоретичному обгрунтуванні переваг вільного підприємництва і фритредерства (політики “вільної торгівлі”) над феодальною регламентацією економіки і державним протекціонізмом. Все це створювало необхідні умови для об’єктивного наукового аналізу явищ і процесів ринкової економіки, яка досягла вже достатньої зрілості для цього, і розквіту економічної думки.

Незважаючи на оригінальність і силу свого економічного вчення, фізіократи були тільки предтечею наукової політичної економії.

Справжнім творцем економічної науки став геніальний шотландський економіст Адам Сміт (1723- 1790).

Знаменита праця Сміта “Дослідження про природу і причини багатства народів” (1776 р.) стала найвидатнішим твором класичної політичної економії. В цій книзі Сміт узагальнив раніше набуті економічні знання, провів глибокий теоретичний аналіз економічних явищ і процесів, створивши логічну наукову систему. Він по праву вважається основоположником економічної науки. “Багатство народів” більш як на сто років стало керівництвом і відправною точкою для наукових досліджень кількох поколінь економістів, теоретичні концепції яких стали або розвитком, або критикою вчення Адама Сміта.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії. Хто був справжнім творцем економічної науки? - Економічні учення


Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії. Хто був справжнім творцем економічної науки?