Класифікація ризиків у діяльності комерційних банків

Класифікація ризиків у діяльності комерційних банків – розподіл ризиків залежно від їх значущості та сфери виникнення. В економічній сфері найважливішими ризиками є кредитний, відсотковий, валютний, ризик ринку цінних паперів, ризик при укладанні лізингових угод, ризик при формуванні депозитів (наприклад, масове та дострокове їх вилучення), ризик платоспроможності або банкрутства, ризик незбалансованої ліквідності, інвестиційний та ін. За місцезнаходженням розрізняють ризик у межах країни або її окремого регіону, ризик за межами країни; у неекономічній сфері виділяють політичний, правовий і соціальний. Найважливішими з економічних ризиків є кредитний (імовірність неповернення позичальником отриманих коштів та плати за них), валютний (ризик можливих збитків від зміни валютних курсів), інвестиційний (можливі втрати від інвестицій у державні цінні папери, акції та облігації компаній), відсотковий (можливість збитків від зміни відсотка упродовж певного періоду).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Класифікація ризиків у діяльності комерційних банків - Економічний словник


Класифікація ризиків у діяльності комерційних банків