Класифікація спиртів і їхня реакційна здатність – Спирти

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

3. Спирти, феноли й етери

Класифікація спиртів і їхня реакційна здатність

Одноатомні спирти відповідно до довжини їхніх ланцюгів можна розмістити в один гомологічний ряд. Однак їхні хімічні властивості вимагають інших критеріїв для класифікації. Хімічні властивості спиртів залежать не лише від функціональної групи, але й від положення гідроксильної групи в карбоновому ланцюзі.

– Якщо в спирті гідроксильна група сполучена з первинним атомом Карбону, то спирт називають первинним.

– Якщо в

спирті гідроксильна група сполучена із вторинним атомом Карбону, то спирт називають вторинним.

– Якщо в спирті гідроксильна група сполучена із третинним атомом Карбону, то спирт називають третинним.

 Класифікація спиртів і їхня реакційна здатність   Спирти

Ці три види спиртів, окрім відмінностей у фізичних властивостях (наприклад, температура кипіння), суттєво відрізняються між собою за своїми хімічними властивостями.

– При м’якому окисненні первинного спирту утворюється альдегід.

– При м’якому окисненні

вторинного спирту утворюється кетон.

– При окисненні третинного спирту руйнується карбоновий ланцюг.

Типовими окисниками спиртів є дихромат-іони в кислому середовищі:

 Класифікація спиртів і їхня реакційна здатність   Спирти

Зміна кольору розчину з оранжевого на зелений в результаті окиснення спирту відбувається в трубках, які застосовують для перевірки на наявність алкоголю.
Класифікація спиртів і їхня реакційна здатність – Спирти