Класифікація виробничих фондів

Класифікація виробничих фондів – поділ виробничих фондів на групи за певними ознаками залежно від їх призначення. Виробничі фонди проходять три основні стадії кругообігу, набуваючи грошової, продуктивної й товарної форм. Згідно з цим виробничі фонди поділяють на продуктивні й обігові. Відповідно до характеру, перенесення вартості на новостворений продукт, розрізняють основні та оборотні виробничі фонди (див. Виробничі фонди; Оборотні фонди). Грошова й товарна форми виробничих фондів утворюють фонди обігу, сукупність грошових коштів, вкладених в оборотні виробничі фонди і фонди обігу, утворює оборотні засоби. За джерелами формування і режимом використання їх поділяють на власні, позичкові й залучені.
Класифікація виробничих фондів - Економічний словник


Класифікація виробничих фондів