Класифікація витрат на виробництво

Класифікація витрат на виробництво – групування витрат на виробництво і реалізацію продукції за певними ознаками, передусім за економічними елементами витрат на виробництво та за калькуляційними статтями витрат (див. Калькуляція собівартості). За методом віднесення витрат на собівартість продукції їх поділяють на прямі й накладні (див. відповідні статті).
Класифікація витрат на виробництво