Клеймо

Клеймо – відтиск, знак, позначка або печатка, яку ставлять на товар для фіксації його приналежності, року виробництва і виробника, а також для підтвердження відповідності виробу узаконеній пробі.
Клеймо