Клімат виробничий

Клімат виробничий – сукупність характерних ознак умов праці на підприємстві відповідно до сприйняття і оцінювання самими працівниками. Ознаками К. в. є невихід на роботу, плинність кадрів, кількість скарг, суб’єктивні оцінки на підставі спеціальних соціологічних опитувань тощо. На К. в. впливають трудові відносини, комплекс умов праці, рівень організації виробництва і праці, форми і системи заробітної плати та ін.
Клімат виробничий