Клімат Землі, чинники його формування

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 2. Атмосфера

§ 42. Клімат Землі, чинники його формування

Пригадайте

Які типи погоди переважають у вашій місцевості кожної пори року? Чи повторюються вони з року в рік? (Див. § 40.)

Багаторічний режим погоди. Погода може різко змінюватися впродовж навіть кількох годин. Клімат також змінюється, але дуже повільно – протягом десятків і сотень років. Він відображає переважання певних погодних умов протягом тривалого відтинку часу. Отже, клімат – це багаторічний режим погоди.

Клімат значно

впливає на розвиток багатьох процесів на Землі. Саме клімат визначає повноводність річок, особливості грунту, поширення рослинності й тваринного світу. Він значно впливає також на життя і господарську діяльність людини. Адже без знання кліматичних умов, наприклад, неможливо вирощувати сільськогосподарські культури, зрошувати посушливі землі і осушувати перезволожені ділянки, запобігати природним стихіям – посухам, суховіям, заморозкам, повеням.

Типів клімату на земній кулі дуже багато. Вони змінюються як з широтою, так і з висотою в горах.

 Клімат Землі, чинники його формування

Мал. 122. Рух повітря на

земній кулі

Сонце, повітря, земна поверхня і людина формують клімат.

Головним чинником формування клімату будь-якої території є сонячна енергія. Її розподіл, як ви вже знаєте, залежить від кута падіння сонячних променів на поверхню Землі. Там, де кут падіння сонячних променів великий протягом року, клімат теплий, а там, де цей кут незначний або Сонце зовсім не з’являється з-за горизонту, клімат холодний.

Іншим важливим чинником клімату є рух повітря (мал. 122). Переміщення повітряних мас перерозподіляє тепло і холод на земній кулі між широтами та визначає характер і час випадання опадів у певній місцевості.

Надзвичайно важливим чинником формування клімату є сама земна поверхня – суходіл чи вода, сухий грунт чи вологий, ліс чи рілля, поверхня піщана чи вкрита снігом. Усі вони по-різному поглинають сонячні промені та віддають тепло, по-різному нагріваються і випаровують, тому неоднаково впливають на рух повітряних мас, на утворення хмар.

Неабияке значення для формування клімату мають і місцеві чинники. Вони впливають на клімат конкретних територій. Серед них передусім географічне положення території – внутрішні частини материка чи узбережжя. Від цього чинника залежить континентальність клімату – зменшення річної кількості опадів та збільшення амплітуди коливання річної температури.

Важливим для формування клімату є також те, як розташована територія відносно високих гірських хребтів та яка її абсолютна висота. Від висоти над рівнем моря залежить те, як зміняться атмосферний тиск, температура повітря і кількість опадів. Ці зміни значно ускладнюються особливостями рельєфу: стрімкістю схилів, чергуванням гірських хребтів і улоговин тощо.

Впливають на клімат і теплі та холодні океанічні течії. Так, теплі течії переносять з низьких широт до високих велику кількість тепла, а холодні, навпаки, з високих широт до низьких – холоднечу. Течії істотно впливають на клімат саме прибережних територій.

В останні десятиріччя відчутно впливає на клімат людина. Перетворюючи поверхню Землі на великих площах, людина змінює температуру, вологість повітря, напрямок переміщення повітряних мас і, зрештою, змінює клімат.

ПІДСУМКИ

Клімат – багаторічний режим погоди,

Клімат змінюється протягом десятків і сотень років.

Головними чинниками формування клімату є сонячна енергія, рух повітря, особливості земної поверхні.

На клімат також впливають місцеві чинники – географічне положення території, висота над рівнем моря, рельєф, теплі та холодні течії, господарська діяльність людини.

Континентальність клімату характеризується значною амплітудою коливання річних температур і малою кількістю опадів.

Запитання і завдання для самоперевірки

Де, на думку, клімат буде континентальнішим: у Парижі чи в Києві, в Києві чи в Москві, в Москві чи в Омську, 25 в Омську чи в Якутську, у Якутську чи у Владивостоці?

Як впливає на клімат лісова рослинність і сніговий покрив? Як змінюється клімат у горах?

Наведіть приклади впливу на формування клімату: сонячної енергії; руху повітряних мас; особливостей земної поверхні, відрізняється погода від клімату? Які чинники впливають на формування клімату?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)


Клімат Землі, чинники його формування - Географія


Клімат Землі, чинники його формування