Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ

Тема 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ

§23. Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини

Географічна розминка

Подумайте, які показники клімату використовують люди, коли облаштовують на своїх городах парники.

Запитайте у своїх батьків чи бабусі і дідуся, як кліматичні умови впливають на їхнє здоров’я та діяльність.

Кліматичні ресурси в Україні. Без урахування кліматичних і погодних умов неможливий

розвиток багатьох галузей господарства країни. Так, знаннями про клімат як природний ресурс послуговуються сільське господарство, будівництво, транспорт, окремі галузі промисловості, туризм і рекреаційна (курортна) галузь, медицина. Кліматичні ресурси – це невичерпні природні ресурси, зокрема сонячна радіація, сума додатних температур, необхідних для вегетаційного розвитку рослин, вологість повітря та енергія вітру. Залежно від використання розрізняють енергетичні, сільськогосподарські, рекреаційні ресурси клімату.

Енергетичними кліматичними ресурсами є екологічно чиста, дешева

і безпечна сонячна радіація. В Україні її найдоцільніше використовувати теплої пори року, особливо на півдні та в Криму. Один із перспективних напрямків використання сонячної енергії – це вироблення електроенергії на сонячних електростанціях.

Енергію вітру використовують вітрові електростанції. Такі електростанції найдоцільніше споруджувати на півдні України, у гірських районах та на узбережжях водойм, де швидкість вітру становить понад 3 м/с. До того ж у цих районах достатньою для роботи вітрових електростанцій є тривалість періоду з необхідними вітрами.

Сільськогосподарські кліматичні ресурси, або агрокліматичні ресурси, – це зміни температур повітря і грунту та запаси вологи в них (мал. 97). Важливими показниками при цьому є пересічні місячні суми температури та атмосферних опадів за вегетаційний період та суми цих показників протягом дня і ночі. На рівнинній частині України такі суми температур повітря з півночі на південь зростають від 2400° до 3600°, що є достатніми значеннями для інтенсивної вегетації рослин. Улітку чергування високих денних температур з нижчими нічними сприяє розвиткові рослин і підвищенню їхньої врожайності. Коли температура висока протягом усієї доби, а вологи в грунті та в повітрі не вистачає, що досить часто буває в Україні, продуктивність рослин знижується. Атмосферні опади як кліматичний ресурс також впливають на розвиток сільськогосподарських культур, визначаючи вологість грунтів.

Рекреаційні кліматичні ресурси – це сприятливі погодні умови: тривале сонячне сяяння, чисте повітря, які в сукупності забезпечують нормальне самопочуття людини в період відпочинку, лікування та оздоровлення. Клімат як головний лікувально-профілактичний чинник є основою для створення кліматичних курортів, оздоровчим вплив яких зумовлений передусім застосуванням сонячної, повітряної та морської терапії. В Україні найсприятливішими для відпочинку є береги морів, річок, озер, водосховищ, Українські Карпати (мал. 98) та Кримські гори (мал. 99), а також лісові місцевості, для яких характерне поєднання всіх кліматичних умов, що цілком відповідають вимогам рекреації.

 Кліматичні ресурси. Вплив погодно кліматичних умов на здоровя і господарську діяльність людини

Мал. 97. Агрокліматичні умови Криму дають змогу облаштовувати тут виноградники

 Кліматичні ресурси. Вплив погодно кліматичних умов на здоровя і господарську діяльність людини

Мал. 98. Курорт в Українських Карпатах

 Кліматичні ресурси. Вплив погодно кліматичних умов на здоровя і господарську діяльність людини

Мал. 99. Курорти на Південному березі Криму. Коктебель

Факти сьогодення

Лідер рекреації України. Так називають південне узбережжя Криму (мал. 99). Створенню тут приморських кліматичних курортів сприяють велика тривалість сонячного сяяння (2200-2350 год/рік) і насиченість повітря фітонцидами й морськими солями. До того ж комфортні погодні умови дають курортам змогу функціонувати цілорічно. Тут лікують переважно легеневі, серцево-судинні та нервові захворювання. Незаперечним лідером не лише в Криму, а й загалом в Україні за кількістю рекреаційно-курортних закладів є Ялта. Вона розкинулася на мальовничих схилах схожої на амфітеатр улоговини, на березі відкритої Ялтинської бухти. Сонячного сяяння в Ялті майже стільки ж, як на світових курортах – в Ніцці, Каннах, Сан-Ремо, і набагато більше, ніж на російських курортах – у Сочі та Кисловодську. Купальний сезон в Ялті триває близько 130 днів – майже до кінця жовтня.

Прикладне кліматичне районування – це виділення кліматичних територій для потреб різних галузей господарства: сільського господарства, будівництва, транспорту, рекреаційної діяльності. Такі схеми кліматичного районування називають ще галузевими.

Велике практичне значення має агрокліматичне районування, яке проводять для потреб сільського господарства. При цьому оцінюють забезпеченість окремих територій агрокліматичними ресурсами. За сумою температур у період активної вегетації рослин і ступенем зволоження в межах України виділяють агрокліматичні зони і райони (мал. 100).

 Кліматичні ресурси. Вплив погодно кліматичних умов на здоровя і господарську діяльність людини

Мал. 100. Агрокліматична карта України Практичне завдання

За малюнком 100 назвіть основні зони і райони агрокліматичного районування.

Сільськогосподарська продуктивність клімату неоднакова в різних районах. Найвища вона в центральній, північно-східній частинах, на Поділлі та в Закарпатті. За умов зрошення продуктивність можна значно підвищити в південних областях України.

Кліматичне районування надзвичайно важливе і для рекреаційної діяльності. При цьому беруть до уваги основні кліматичні ресурси: тривалість сонячного сяяння, опади й режим їх випадання, температурні умови теплого та холодного періодів року, повторюваність небезпечних погодних явищ. Залежно від наявності тих чи тих кліматичних ресурсів, у межах України виділяють шість рекреаційно-туристських районів, а саме: Карпатський, Полісько-Подільський, Київсько-Дніпровський, Донецько-Дніпровський, Причорноморський і Кримський.

Погодні й кліматичні умови враховують і в транспортній галузі. Важливими показниками так званої транспортної кліматології є добовий і річний хід сонячної радіації, зміна напрямків і швидкості вітру, тривалість та інтенсивність опадів, частота туманів, снігопадів, ожеледей та інших небезпечних явищ. Наприклад, добовий і річний хід сонячної радіації визначає температурні умови транспортних шляхів і транспортних засобів (вагонів, контейнерів, кабін тощо). Для повітряного транспорту дуже важливою є інформація не тільки про своєрідність кліматичних умов кожного аеропорту, а и про атмосферні особливості кожної авіаційної траси. Так, варто мати дані про сильні вітри, грози, зледеніння, вихрові рухи повітря (турбулентність). Комплексні дослідження щодо кліматичного районування території України для транспортних цілей здійснюють в Україні спеціальні метеорологічні установи.

У кліматичному районуванні для потреб будівельної галузі важливим показником є температурний режим. Цей показник украй важливо враховувати взимку, коли атмосферні процеси, як-от: вологість повітря, кількість і умови випадання опадів, особливо снігу, сила і швидкість вітру – досить мінливі. Це змушує будівельників зважати на рівень вихолоджування житлових та інших приміщень, захищати стіни і дахи різних споруд від можливих вітрових навантажень. За будівельним кліматичним районуванням територія України розташована в двох кліматичних районах – вологому і недостатньо вологому. У цілому для будівельної галузі кліматичні умови нашої країни оцінюються як комфортні.

Проблема

Погода і клімат України для життя і діяльності людей загалом комфортні. Однак значне забруднення повітря, особливо в містах, дуже впливає на стан здоров’я людей, спричинюючи різноманітні бронхо-легеневі, серцево-судинні та інші захворювання. Запропонуйте способи вирішення цієї проблеми, особливо в промислових областях України.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Україна багата на різноманітні кліматичні ресурси – енергетичні, сільськогосподарські, рекреаційні.

У зв’язку з використанням кліматичних ресурсів здійснено галузеве кліматичне районування території України.

Погода і клімат шкодять здоров’ю людини через забруднення повітря.

Ключові терміни і поняття

Кліматичні ресурси галузеве (прикладне) кліматичне районування

Самоперевірка

Висловіть свою думку щодо потепління клімату в зв’язку з використанням кліматичних ресурсів та забрудненням повітря. Поясніть, за якими принципами класифікують кліматичні ресурси.

Наведіть приклади районів, де найбільше використовують кліматичні ресурси.

У чому полягає прикладне значення погоди і клімату?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини - Географія


Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини