Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення – законодавчий акт, в якому об’єднані і систематизовані норми адміністративного права, що регулюють суспільні відносини, пов’язані із запобіганням адміністративним правопорушенням та боротьбою з ними. Його було прийнято 7.XII.1984. Кодекс України про адміністративні правопорушення складається з п’яти розділів, загальної та особливої частин. У загальній частині визначаються поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності, передбачений порядок накладення адміністративних стягнень. Особлива частина регулює питання адміністративних правопорушень у різних сферах, компетенції органів, які розглядають справи про адміністративні правопорушення, провадження у справах про адміністративні правопорушення, виконання постанов про накладення стягнень тощо. До Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено багато змін і доповнень. Зараз готується його нова редакція.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Кодекс України про адміністративні правопорушення - Довідник з правознавства


Кодекс України про адміністративні правопорушення